Sinds 1954

De oprichting

Waterscouting Breda is een frisse vereniging mèt een rijke historie. Ondanks of dankzij het feit dat er in de wijde omtrek van Breda geen water te vinden is waar fatsoenlijk gezeild kan worden, besloten een paar mensen in 1954 een Zeeverkennersgroep op te richten. Tegenwoordig noemen we de leden Waterscouts in plaats van Zeeverkenners of Watergidsen en ze kunnen je prima vertellen waar er goed te zeilen valt in de regio.

Titus Brandsma

Wie was de man waar deze Waterscouting, ruim 65 jaar geleden, naar werd vernoemd? Professor doktor Titus Brandsma was een Karmeliet die in 1942 een marteldood stierf in het beruchte concentratiekamp Dachau.

Vletten

De 12-voets jol van de Bredase Waterscouting lag in 1955 pas een maand in het water, maar het werd de Loodsen al snel duidelijk dat er niet op te hozen viel tegen de lekkages van dit bootje. Later dat jaar zouden de Bredase zeeverkenners de landelijke primeur hebben met de eerste Lelievlet in Nederland. De nieuwe zeeverkennersboot werd met open armen ontvangen. Er zouden er nog velen volgen, vandaag de dag wordt er gezeild met 6 vletten.

Tsjerk Hiddes

Een van de belangrijkste gebeurtenissen voor de Titus in de jaren zeventig is ongetwijfeld de aanschaf van de Tsjerk Hiddes op 6 maart 1972. Door een regeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, besloot het toenmalige bestuur om een afgedankt vrachtschip te zoeken als clubhuis. Ons wachtschip was oorspronkelijk een binnenvaartschip op het IJsselmeer en is sindsdien de thuisbasis van Bredase waterscoutinggroep Titus Brandsma.

We nodigen je van harte uit om in 2022 het 100-jarig bestaan van de Tsjerk mee te vieren!

Een eigen werkplaats

In de winter gaan alle vletten uit het water en worden ze weer opgeknapt voor het nieuwe seizoen. Dankzij gulle donaties van de Reders heeft de Waterscouting sinds 2012 de beschikking over eigen loods op het terrein aan het Steenen Hoofd 69, bij de ligplaats van de Tsjerk Hiddes.

De toekomst

Sinds 2016 is de Welpengroep gestart zodat kinderen al vanaf 7 jaar lid kunnen worden. Daarnaast is aan de ‘bovenkant’ de Wilde Vaart ontstaan zodat een hele nieuwe generatie kan opgroeien èn doorgroeien binnen de Waterscouting.