Gedragsregels

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen De Bredase Waterscouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden: Gedragscode (scouting.nl). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring omtrent het gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Bredase Waterscouting getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals; grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden voor je klaar. Het bestuur van de Bredase Waterscouting is te bereiken via 06 505 831 37 en info@waterscouting.nl

De Bredase Waterscouting heeft ook een eigen vertrouwenspersoon. Dit is Kees Proost en hij is te bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@waterscouting.nl

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.  Het team Sociale Veiligheid is bereikbaar op 033 496 09 11 ( bij calamiteiten dag en nacht) of via de e-mail: socialeveiligheid@scouting.nl